Wybierz region

Wybierz miasto

    Czy rozpoznasz kraj po jego kształcie? QUIZ geograficzny

    Wskazanie stolic to pikuś. Określenie, na którym kontynencie leżą kraje też nie jest trudne... A czy rozpoznacie państwo po jego konturach?

    Przejdź do quizu
    Czy rozpoznasz kraj po jego kształcie? QUIZ geograficzny