Urząd wojewódzki i marszałkowski

Instytucje Siedlce: załatw wszystkie swoje sprawy urzędowe.
Urząd wojewódzki i marszałkowski